ข้อมูลการให้บริการ OSCC
ผลการดำเนินงานการให้บริการเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง  ในโรงพยาบาลเชียงราย  ปี 2552 -2554
สอนลูกให้มีวิจารณญาณ โดย วิมลรัตน์ ชัยปราการ นักจิตวิทยา
ปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในปัจจุบัน ส่วนมากมาจากผู้ใหญ่นี่แหละตัวดีนัก ทั้งล่อลวง มอมเมา ใช้ความซื่อ ใส ไร้เดียงสาของเด็กเป็นช่องทางสำคัญ ซึ่งการสร้างตะแกรงดักทางสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะเหม็ง คงมีหลายแบบ  แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสอนเด็กให้มีวิจารณญาณ รู้จักคิด แยกแยะ ไตร่ตรอง ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยตัวเองค่ะ
บทความอื่นที่น่าสนใจ
โรงพยาบาลพาน
โรงพยาบาลแม่สาย
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลเชียงแสน
โรงพยาบาลแม่สรวย
โรงพยาบาลเทิง
โรงพยาบาลแม่จัน
โรงพยาบาลแม่ลาว
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
<วีดีโอ> ละครใบ้ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปี 2554
ความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2542  ของประเทศไทย.....
 
   
 
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
แนวทางการดำเนินงานของ OSCC
 
 
 
 
No.หัวข้อกระทู้ / ผู้เริ่มต้นอ่านตอบ
#0000031ถ้าพบเห็นการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ควรปฏิบัติยังไงครับ
โดย โอม ณ บ้านนอก เมื่อ 11 ม.ค. 2555 Time 11:11:25
9890
 
 
 
สถิติเว็บไซต์